«Про будівництво та відбудову аеродромів на території Кіровоградської області» 17 квітня 1945 р.

ДАКО, Ф.П.-429, оп.3, спр.15, арк.17, 18