Постанова виконкому Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих та бюро обкому КП(б)У
«Про збирання і розробку матеріалів партизанського руху, партійних і комсомольських підпільних організацій в області», 15 квітня 1944 р.

ДАКО, Ф.П.-429, оп.3, спр.15, арк.3

Постанова виконкому Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих та бюро обкому КП(б)У «Про збирання і розробку матеріалів партизанського руху, партійних і комсомольських підпільних організацій в області», 15 квітня 1944 р.