Кількість осіб залучених до проведення робіт із відбудови аеродромів

ДАКО, Ф.П.-429, оп.4, спр.15, арк.19

Кількість осіб залучених до проведення робіт із відбудови аеродромів