Анкета ветерана ІІ Світової Лисова С.Г.
та офіційне привітання бійцям 13 гвардійської армії від командування з Днем Перемоги
(Травень 1945 року)

ДАКО, ф.Р-7665, оп.1, спр. 38, арк.142, 143