Фото будинку в с. Веселий Кут Долинського району, в період гітлерівської окупації, де можливо, знаходилася явочна квартира Кіровоградського підпільного обкому КП(б)У
1942 р.

ДАКО, колекція фотодокументів, оп. 1, од. обл. 246