Лист керівництва області бійцям та командирам 297-ї Славянсько-Кіровоградської стрілейцької дивізії.
20.07.1944
ДАКО, ф.Р-429, оп. 4, спр. 37, арк. 30-32