Акт льотних іспитів курсантів Кіровоградського аероклубу.
ДАКО, ф. Р-5502, оп. 1, спр. 1а, арк. 253-254
15.05.1941.