Відомості про надзвичайні випадки серед районних команд з розмінування за 1944 - 1945 рр.
13. 11.1945

ДАКО, ф. Р-5502, оп. 3, спр. 5, арк. 7