«Башта смерті» - силосна башта в с. Цибулькове, Єлисаветградківського району,
де гітлерівські окупанти закатували близько 100 чоловік – партизанів та мирних жителів села.
ДАКО, ДІФ, Збірник документів і матеріалів
«Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945»,
упорядники: Є.І. Горбунова, В.Л. Калініченко, О.Ф. Нагорний та ін. Дніпропетровськ.
1965. Інв.№ 9903, С. 73.