Обов'язкова постанова Грушківського райвиконкому про повернення громадянами державного, громадського та трофейного майна, розібраного під час бойових дій.
ДАКО, фонд Р-4100, оп.1, спр. 1, арк. 24.
31.03.1944.