Обов'язкова постанова №3 Грушківського райовиконкому про дотримання правил світломаскування у нічний час.
ДАКО, ф. Р-4100, оп.1, спр.1, арк. 22.
28.03.1944.