Післявоєнне фото одного з визволителів Новомирогородського району Г.А.Яковлєва з особистого фонду І.К.Бойка.
ДАКО, ф. Р-7026, оп. 1, спр. 459,арк. 15
1945