Післявоєнне фото колишнього розвідника 14-ї гвардійської стрілецької дивізії Петра Матвійовича Шейко з особистого фонду І.К.Бойка.
ДАКО, ф. Р-7026, оп.1, спр. 460, арк. 15-16
1945