Звіт про видачу повідомлень сім'ям загиблих або отримавших інвалідність на роботах з розмінування по Кіровоградській області за 1945 рік.
ДАКО, ф. Р-5502, оп.3, спр. 5, арк. 36-36зв.
12.12.1945