Розпорядження Олександрівського районного виконавчого комітету
голові Олександрівського райвиконкому про заборону розбирати оборонні споруди,
що залишилися від часу бойових дій на території району.
ДАКО, ф. Р-3156, оп. 2, спр. 2, арк. 5.
Березень 1944 року.