Рядки з листів «Через роки, через відстані…» про події Другої світової війни.
ДАКО, ДІФ, газета «Кіровоградська правда» від 26.06.1970 р. № 147, стор. 3, інв. № А-4395