Звернення німецької польової комендатури
до районного старшини Підвисоцького району Кіровоградської області
щодо організації роботи по боротьбі з партизанами
(11 листопада 1941 р.)

Ф.Р-2723, оп.1, спр.1, арк.1