Уродженка Ульяновського району М.А.Півень –
медсестра евакогоспіталю № 2924 ІІ Українського фронту
(б/д)

ДАКО, Ф.Р-7665, оп.1, спр.23, арк.3