Розпорядження Олександрівського гебітскомісара
про трудову мобілізацію серед населення
1920-1921-1926 рр.н.
(б/д)

Ф.Р-2548, оп.1, спр.20, арк.39