Витяг з акту про звірства німецько-фашистських загарбників та про нанесені матеріальні збитки Кіровоградській області під час війни 1941-1945 років по Голованівському району
(б/д)

ДАКО, Ф.Р-6656, оп. 2, спр. 1, арк. 126, 161 зв.