Акт
про знищення радянських громадян-євреїв
у Златопільському районі
(07.06.1944)

ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 1, спр. 127, арк. 45