Витяг з акту про звірства німецько-фашистських загарьників та
про нанесені матеріальні збитки Кіровоградській області
під час війни 1941-1945 років по Ново-Українському району
(б/д)

ДАКО, Ф.Р-6656, оп. 2, спр. 1, арк. 76 зв.