Доповідь про работу військового відділу Кіровоградського обкому КП(б)У
про державне забезпечення і побутове облаштування сімей військовослужбовців
з дня визволення області до 01.09.1944
(11.09.1944 р.)

ДАКО, ФП-429, оп.4, спр.80, арк.2-4