Витяг з акту про звірства німецько-фашистських загарьників
та про нанесені матеріальні збитки Кіровоградській області під час війни 1941-1945 років
по с.Хащевате Гайворонського району
(15 квітня 1944 р.)

ДАКО, Р-6656, оп.2, спр.1, арк.30