Рішення партійних органів, довідки, звіти, характеристики, списки учасників Прибузької підпільної організації Гайворонського району (з щоденника Зимоліна Миколи Петровича зі спогадами про початковий період війни)
(1942 рік)

ДАКО, Ф.П-429, оп.3, спр.141а, арк. 120-122