Правила про порядок зняття з військового обліку
та відповідальність у випадку ухилення від призову
(1944 р.)

ДАКО, ф.5094 оп.1 спр 5 арк.71