Розпорядження знам’янського райвоєнкома про направлення на медкомісію всіх військовозобов’язаних,
що прибували на територію району
(Січень 1944 р.)

ДАКО, ф.5094 оп.1 спр 5 арк.5