Розпорядження знам’янського райвоєнкома про направлення до воєнкомату
9 військовозобов’язаних для відправки до Червоної Армії
(Квітень 1944 р.)

ДАКО, ф.5094 оп.1 спр 5 арк.12