Оголошення коменданта районної поліції старостам та комендантам сіл Підвисоцького району
(б/д)

ДАКО, ф.Р-2723, оп.10, спр.2, арк.12