Розпорядження по комендатурі Торговицької допоміжної поліції від 6 грудня 1941 р. про зарахування до лав допоміжної поліції
(6 грудня 1941 р.)

ДАКО, ф.Р-2723, оп.10, спр.2, арк.3