Розпорядження генерального комісаріату про виконання постанови про введення карток для помолу від 30.04.1943
(30 квітня 1943 р.)

ДАКО, ф.Р-2679, оп.1, спр.1, арк.19