Карточка військовополоненого Малко Савелія Савелійовича (переклад та оригінал)
(б/д)

ДАКО ф. 5907, спр. 10286. т.37. Арк. 12-13зв.