Повідомлення шефа цивільної влади м. Мала Виска.
(грудень 1941 р.)

Ф.Р-2612, оп.1, спр.1, арк.4