Витяг з акту про злодіяння нацистських окупантів по Знам'янському району
(б/д)

ДАКО, П-538, оп.1, спр.11, арк.1 і 2