Документи ветерана війни, мешканця с. Веселий Кут Новоукраїнського району Кіровоградскої області Артеменка Івана Лукіча.
(б/д)

ДАКО Ф.Р-7665, оп.1, спр. 37, арк. 9-10.
Посилання на нагороджувальні документи