Документи і фото ветерана війни, уродженця с. Глодоси Кіровоградскої області Гладун Михайла Федоровича
(б/д)

ДАКО Ф.Р-7665, оп.1, спр. 37, арк. 98-101
Посилання на нагороджувальні документи