Фото радянських військовослужбовців у зруйнованого рейхстагу. Третій зліва - лейтенант Гроза Костянтин Семенович
(травень 1945 р.)

ДАКО Ф.Р-7665, оп.1, спр. 37, арк. 138
Посилання на нагороджувальні документи