Наказ Гайворонського повітового комісара Майєра
про покарання населення за допомогу партизанам
(21 березня 1943 р.)

Ф.Р-3124, оп.1, спр.2, арк.53