Лист з фронту політпрацівника автомобільної частини Іванова Михайла Івановича до Новоархангельського райкому партії.
(10 березня 1944 р.)

ДАКО, ф.П-400, оп.2, спр.7, арк 1-1зв.