Наказ Олександрійської районної земельной комендатури про урегулювання оплати праці робітників від 23.08.1941.
(23 серпня 1941 р.)

ДАКО, ФР-2548, оп. 1, спр.1, арк. 18