Повідомлення Гайворонського повітового комісара Майєра
про покарання населення
за забій худоби без дозволу німецької окупаційної влади
(23 березня 1943 р.)

Ф.Р-3124, оп.1, спр.2, арк.54