Акт обстеження побутових умов
доньки гв. лейтенанта І.К.Міщенка- Галини,
складений інспектором з патронування при Кіровоградському Облвно
(7 травня 1944 р.)

Ф.Р-3175, оп.2, спр.22, арк.4, 4 зв.