Акт обстеження побутових умов
сироти Орбух Ж., 1934 р. н.,
складений комісією Олександрівського РВНО
(29 червня 1944 р.)

Ф.Р-3175, оп.2, спр.23, арк.51