Текст клятви члена підпільної групи
(20 січня 1942 р.)

Ф.Р-429, оп.3, спр.24, арк.2, 2 зв.