Лист до рідних Ніни Торопової,
насильно вивезеної на роботу до Німеччини
(21 травня 1943 р.)

Ф.Р-6653, оп.1, спр.10, арк.44, 44 зв.