Відомості
про молодіжно-патріотичну групу „Спартак”,
яка діяла в Голованівському районі Кіровоградської області
в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років
(22 січня 1975 р.)

Ф.П-429, оп.3, спр.138, арк.8-11
Аркуш: 1/4    1   2   3   4