Випис з протоколу № 2
засідання Ради ветеранів колишніх партизанів та підпільників,
які діяли в роки Великої Вітчизняної війни
на території Кіровоградської області
в 1941-1945 рр.
(27 серпня 1986 р.)

Ф.Р-242, оп.5, спр.975, арк.330-334
Аркуш: 1/4    1   2   3   4