Рішення
виконавчого комітету Кіровоградської міської Ради народних депутатів
від 16 жовтня 1986 року №878
„Про увічнення пам’яті партизана-підпільника Петра Лахмана”
(16 жовтня 1986 р.)

Ф.Р-242, оп.5, спр.975, арк.327