Довідка
про насильне вивезення до Німеччини
150 жителів Лелеківської сільради Кіровоградського району
(21 листопада 1944 р.)

Ф.Р-293, оп.7, спр.14, арк.56