Рішення виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради депутатів трудящих
"Про порядок в'їзду на постійне і тимчасове перебування в межах Кіровоградської області"
(6 травня 1944 р.)

Ф.Р-2054, оп.2, спр.3, арк.11